Veskitammi lasteaed logo

Kodukord

Lasteaia kodukord on koostatud Veskitammi Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks Veskitammi Lasteaia töökorraldusest.

Koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga on lasteaial valminud uus kodukord, mille 20.oktoobril 2016 on kinnitanud lasteaia hoolekogu.

Veskitammi Lasteaia KODUKORD