Veskitammi lasteaed logo

Lasteaeda vastuvõtmine

Veskitammi Lasteaeda võetakse vastu Saue valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Saue vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Saue valla haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Saue vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks lapsevanem kas
- esitab lasteaia direktorile kirjaliku avalduse või
- saadab avalduse e-kirjaga aadressile info@veskitammila.ee või
- täidab avalduse elektrooniliselt aadressil http://lasteaiad.sauevald.ee
Samal aadressil saab lapsevanem jälgida ka oma lapse kohta järjekorras.

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlus doc
Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlud pdf