Veskitammi lasteaed logo

Rühma koosseis

Poku rühmas käivad 4.-5.-aastased lapsed:poku

Loretta
Daniel
Eleri
Juta
Rasmus
Keiti
Joanna
Lilian
Rihhard
Mihkel
Marcus
Ave
Reio
Lisanna
Lauren
Marie
Petra
Henrik
Hardy
Robin
Sandra

Õpetajad: Maret Jõgi ja Triin Variksaar
Õpetaja abi: Marju Tang
Liikumisõpetaja: Marju Niinepuu
Muusikaõpetaja: Astra Põder