Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

Allalaaditud fail (1)

 

 

 NB!

Lasteaia osalustasu maksmisel palume tähelepanu pöörata, et Saue Vallavalitsusel on 1.märtsist 2018 kasutusel uued arveldusarve numbrid:
Swedbank EE532200001120155821
Danskebank EE393300332810520008
Luminor EE021700017001821116
LHV Pank EE097700771000592478
SEB pank EE781010220028782015

 

2.04. kella 14.00 16.30 Saue valla haridusjuhtide nõupidamine Veskitammi Lasteaias

2.-3. 04. kella 13.00 16.00 õpetajatele projektiõppe koolitus Laagri Lasteaias

3.04. kell 14.30 Amphora administraatori koolitus Saue Gümnaasiumis. Osaleb direktor R. Klein

4.04. kell 10.00 Muumi rühma etendus “Nukitsamees” kõigile rühmadele lasteaia saalis

4.04. kell 13.30 Robootika koolitus õpetajatele lasteaia saalis   

6.-7.04. Saue valla laululapse laulukonkursil osalevad meie lasteaia 2 last                     

9.04. kell 10.00 Mõmmi rühm treeningtunnis Laagri Tennisekeskuses

10.04. kella 9.00 – 16.00 Harjumaa hariduse infopäev. Osaleb õppejuht Silvi Muld

11.04. Muumi rühm õppekäigul Pääsküla jõe äärde

11.04. kell 15.15 Lasteateater Sõber etendus „Kuidas saada heaks“ Laagri lasteaias. Osalevad Nublu, Pipi ja Krõlli rühmad

12.04. kell 10.00 Muumi rühma etendus „Nukitsamees“ kõikidele rühmadele lasteaia saalis

12.04. kell 9.00 Mõmmi rühm õppekäigul Harku järve ja Pääsküla jõe äärde.

 16.04. kella 10.00 – 10.45 Poku rühm Laagri Tennisekeskuses treeningtunnis

16.04. kell 10.00 Koostööpäev Rajaleidjaga. Osaleb direktor R. Klein

16.04. kell 10.15 I grupp ja kell 10.45 II grupp Nublu rühma „Veskitammi Vaalake“ ujumisvõistlus

17.04. kell 10.15 I grupp ja kell 10.45 II grupp Pipi rühma „Veskitammi Vaalake“ ujumisvõistlus

17.04. kell 9.15 I grupp ja kell 9.45 II grupp Mõmmi rühma „Veskitammi Väledad“ ujumisetapp

17.04. kella 9.20 -10.00 Sipsiku rühma tervisetund loovustoas

18.04. kell 10.30 Poku rühm esinemas „Kivinõid“ etendusega Saue Valla Kultuurikeskuses

18.04. kella 9.30 – 10.15 Muumi rühma tervisetund loovustoas

19.04. kell 10.15 I grupp ja kell 10.45 II grupp Krõlli rühma „Veskitammi Vaalake“ ujumisvõistlus

19.04. kell 9.15 I grupp ja kell 9.45 II grupp Muumi rühma „Veskitammi Väledad“ ujumisetapp

19.04. kell 11.15 I grupp ja kell 11.45 II grupp Poku rühma „Veskitammi Väledad“ ujumisetapp

19.04. kella 9.15 – 10.00 Lotte rühma tervisetund loovustoas

 Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2018.a 1.jaanuarist on 500 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 100 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustus.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.