Veskitammi lasteaed logo

Menüü

Menüü 12.-16.02

Menüü 19.-23.02

 

 

Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS

Lasteaia toit valmistatakse OÜ Laagri Hariduse ja Spordikeskuse (Laagri Kooli) köögis Saue vallavalitsuse määratud toitlustaja poolt. Ajavahemikus 01.08.2012 -31.08.2017 on  toitlustamise korraldamiseks sõlmitud leping Baltic Restaurants Estonia AS-iga
Toitlustamise korraldamisega seotud küsimustele vastab lasteaia direktor. Menüüde koostamise, toidu valmistamise,  s.h allergeenide kohta küsige lasteaia tervisetöötajalt või toitlustaja esindajalt, Laagri Kooli söökla juhataja kt Angela Triisalt telefonil 58559114 või e-maili aadressil laagri@dailyspecial.ee
Toitlustamine on garanteeritud lastele, kes on lasteaeda jõudnud hommikusöögi ajaks või kelle kohta on kella 9.30-ks teatatud, et laps saabub lasteaeda hiljem ning kelle toiduraha on tasutud õigeaegselt.

Toitlustajal jääb õigus vajadusel teha muudatusi menüüs